ÚLOVÉ VÁHY

Nabízíme kvalitní a vyzkoušené elektronické úlové váhy od společnosti ApiCo s.r.o., Apis Digital a také Slovenské společnosti  Operchip s.r.o.

Příklady použití úlové váhy je jednoduchý:

 • váha se trvale vloží pod úl, dle typu váhy se měří jeho hmotnost a okolní teplotu a předává je do Vašeho mobilu, tabletu či počítače
 • přijaté údaje se zpracují a zobrazí do časových grafů a tabulek číselných hodnot
 • dle průběhu hmotnosti úlu a okolní teploty z grafů nebo z tabulek číselných hodnot lze lépe hodnotit rozvoj včelstva a plánovat si včelařské práce


Proč je důležité poznat hmotnost úlu?

 • minimalizace zásahů do úlu 
 • informace o stavu a spotřebě zásob
 • získaní přesného času vývoje snůškových podmínek
 • určení správného času pro medobraní 
 • zvýšení efektivity výjezdů na včelnici
 • hlášení prudkých změn hmotnosti, např. při krádeži nebo rojení

Hlavní přínosy pravidelného vážení včelstev jsou následující:

 • Pro včelstvo osazené na váze znáte
  • snůšková období a úseky proluk, pro stanovení optimálních termínů odběru medu
  • stav zásob v době snůšky a tím možný objem odběru, bez zbytečného rozebírání úlu
  • celoroční stav minimálních zásob pro dobrou vitalitu či havarijní nulu
  • bezpečně hmotnost zásob při podzimním krmení i s vlivem eventuelní loupeže
  • hmotnost zásob vzniklých pozdní snůškou po zakrmení
  • průběh zimování a průběh úbytku zásob i vlivem eventuelních mimořádností
  • stav zásob do jara, zejména před první snůškou, kdy je spotřeba nejvyšší
 • Pro dvě či více vah na stanovišti můžete provádět
  • srovnávání strmosti nárůstu i celkový objem zásob více úlů navzájem
  • výběr nejvhodnějších vlastností včelstev pro šlechtitelské účely
  • porovnání průběhu a celkových výnosů včelstev navzájem mezi léty
  • čím více vah na stanovišti, tím objektivněji lze srovnávat úly nevážené 
 • Pro více vah umístěných na více stanovištích lze provádět
  • srovnávání grafů přínosu a volbu termínů a pořadí stanovišť pro medobraní
  • srovnávání celých stanovišť pro účely posouzení kvality lokalit
Seřazení